Experimentell musik

Musik är en vidsträckt benämning som inkluderar många olika inriktningar och uttryckssätt. En del musik är strikt strukturellt uppbyggd enligt vissa regler för att exempelvis förbättra chanserna för kommersiell framgång medan andra har gjort det till sin musikstil att sakna fasta ramar. Till den senare kategorin hör mycket av det som kallas för experimentell musik. Det är en genre som uppvisar en enorm variation och där oförutsägbarheten är en del av själva poängen. Det gör att den är svår att definiera på ett tydligt sätt, men de olika stilarna har några drag som förenar dem.

Ett av dem är att den saknar ett tydligt mål med musiken. Experimentell musik är knappast något som skaparen kan räkna med att bli rik på. Erfarenheten visar att en hitlåt i regel är uppbyggd av ett begränsat antal musikaliska byggstenar – och ett av den experimentella musikens karaktärsdrag är att komma bort ifrån det. Ändå kan den förstås ha stort musikaliskt inflytande. Många framgångsrika musiker har tagit inspiration från stycken som från början var musikaliska experiment. Det experimentella tillvägagångssättet varierar stort mellan olika musiker. Vissa använder sig av matematiska ekvationer för att få fram nya ljud medan andra tillverkar nya typer av instrument.

Senior man listening to headphones

Ett vanligt sätt att experimentera med musik är att prova olika skalor. Inom musiken finns det gott om olika skalor, men de allra flesta används sällan i mainstream-musiken. I klassisk musik har det funnits exempel på stora kompositörer som har använt sig av heltonsskala. Det innebär att det är ett längre tonavstånd mellan de olika tonerna än inom andra typer av musikskalor. Claude Debussy och Maurice Ravel var två kompositörer som ägnade sig åt den typen av komposition. Även inom jazzen är den relativt vanligt förekommande.

En modernare variant av experimentell musik är att använda så kallad sampling. Det ökade i popularitet tack vare hip hop-genrens tillkomst där det är ett vanligt grepp i musiken. Sampling innebär att en del av ett tidigare musikstycke används i en ny låt – antingen i redigerad version eller i originalutförande. Det kräver ofta en förinspelad version om den ska uppföras live. Om du anordna ett evenemang som en livekonsert kan du hyra komradio eller teknisk utrustning på tpo.se.