AI som skapar musik

När musikalbumet ”Hello World” kom för några år sedan var det första gången ett helt album komponerats av Artificiell Intelligens. Hela 15 låtar hade skapats med utgångspunkt från andra låtar och riktiga musiker hade lärt upp AI-n för att lättare kunna välja ut lämpliga melodier och rytmer. Det faktum att musik numera kan skapas av en artificiell maskin är bara en del av vad som AI kan användas till, frågan är bara om vi kan höra skillnaden.

Än så länge en kombination

Det mest förekommande är en så länge att artister kan ta hjälp av AI för att ta fram melodier och i slutändan är det ändå kunniga musiker, som väljer vad som ska bli kvar i låten. Även om det är möjligt för en maskin idag, att helt göra färdiga låtar, blir det sällan fullt så bra. En vanligt förekommande invändning är att resultatet ofta blir allt för stelt och statiskt. En kombination verkar än så länge vara ett fungerande koncept. Ett exempel är låten ”In The House Of Poetry” där artisten Kyrie Kristmanson lägger sin sång, på den melodi som AI skapat, och där AI använder sången för att skapa den andra halvan. Det vi kommer se mer av är AI-generad musik som musiker i efterhand korrigerar och lägger sin egen touch på.

Vem är upphovsmannen?

En intressant frågeställning som ännu inte tycks ha ett givet svar, är vem som blir upphovsmannen då AI skapat en låt på egen hand. Än så länge ses tekniken mer som ett stöd och upphovsrätten hamnar hos den som producerat låten. Som med AI tekniken i stort, finns det en rätt stor förvirring vad det egentligen innebär och många filmer och dokumentärer bidrar till att både öka förståelsen som förvirringen kring tekniken. I slutänden är det ofta frågan om programvaror som blivit allt mer avancerade och kan användas som hjälpmedel inom olika områden. För att producera bra musik eller bli framgångsrik inom ett särskilt område krävs fortfarande en bra grundutbildning och att man satsar exempelvis på en ledarskapsutbildning för att på så sätt kunna använda den teknik som framtiden kan erbjuda effektivt.

Musik till film och Youtube-klipp

En populär tjänst kallad Amper Music erbjuder idag mängder av AI-skapad musik för användning inom film och på Youtube kanaler. Här finns ett stort behov och AI kan relativt enkelt skapa så kallad dussin-musik, med bakgrundsslingor och bakgrundsmusik. Musiken blir royalty-fri vilket gör det möjligt för mindre producenter att använda musik i sina alster efter olika genrer. När det kommer till större produktioner använder de flesta än idag riktiga musiker och den nya tekniken gör det också möjligt för människor att fokusera mer på kvalité och överlämna de mer tråkiga bitarna, exempelvis hissmusik, till datorerna.