Do Re Mi

Många känner nog igen orden ”do re mi” från musikalen Sound of Music, där Maria sjunger en sång om med det namnet för att lära barnen Von Trapp tonerna i durskalan. Det är nämligen just det som orden ”do re mi” är tänkta att göra.

Tekniken att namnge tonerna i en skala för att göra det lättare att komma ihåg dem och lära sig dem kallas solmisering eller solmisation. Genom att ge tonerna stavelser blir de lättare att uttala och sjunga. Tekniken bygger på det system som musikern Guido av Arezzo utvecklade för hexakorden på 1030-talet. Hexakorden är en skala med sex toner, som funnits i musiken sedan 900-talet, men som inte systematiserades förrän Guido av Arezzo utvecklade sitt system för solmisation. Guido var en munk i Benediktinorden i den italienska stadsstaten Arezzo. Man antar att han var född år 991 eller 992, och att han dog någon gång efter år 1033.800px-The_Hand_of_Guido

De stavelser han gav åt tonerna i skalan är ”ut” eller ”do”, ”re”, ”mi”, ”fa”, ”sol” och ”la”. Stavelsen för den sjunde tonen i skalan, ”si” eller ”ti”, tillkom först på 1500-talet. Guido av Arezzo baserade sina stavelser på hymnen Ut queant laxis. Hymnen börjar på tonen C, och de första sex fraserna i hymnen går sedan från C till A, vilket är tonerna i ett hexakord. Stavelserna är således de inledande stavelserna i varje fras: ”Ut queant laxis / resonare fibris / mira gestorum / famuli tuorum / solve polluti / labii reatum”. Den sista frasen i hymnen börjar på tonen G, och inkluderades därför inte i skalans stavelser: ”Sancte loannes”.

Om du håller på att studera musikskalor och sångteknik med planer på att göra karriär som artist, kommer du sannolikt att behöva starta ett eget företag för att sköta dina affärer. I början, när man har mycket annat att tänka på, kan det vara skönt att slippa tänka så mycket på pappersarbete och på att pengarna från ens fakturor kommer in. Lösningen kan då vara att låta Intrum hjälpa dig med factoring. Då får du in pengarna snabbt och säkert, och kan fokusera på att träna do re mi och att sjunga.