Kyrkotonarter

Med kyrkotonarter menar man i regel tonarter som nyttjades på medeltiden, framförallt tidigare än 1600-talet, då en stor del av all musik uppfördes i kyrkliga sammanhang. Senare har dessa tonskalor varit betydelsefulla som ett slags ramverk när det gäller improvisationer inom jazzmusik och faktiskt även inom vissa typer av hårdrock. Idag finns flera olika skalor och tonarter – kyrkotonarterna har t.ex. blivit ovanliga inom klassisk musik och annan modern konstmusik. Det finns inte en utan flera olika kyrkotonarter, ofta kallar man dem idag för modes. Titta på videon om du inte bara är intresserad av musikteori utan även av att skapa musik.